Публічна оферта

 

ДОГОВІР

на реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи (публічна оферта ФОП Антонюк О.І. )

Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ


  1. У цій Публічній оферті на реалізацію квитків на культурно-розважальні заходи (далі - "Оферта") наведені нижче терміни та визначення використовуються рівно в однині та множині, у наступних значеннях:

1.1. "Оферта" - ця Публічна оферта на реалізацію квитків на культурно-розважальні заходи (Публічна оферта ФОП Антонюк О.І.), опублікована на інтернет-сайтах, які належать та/або знаходяться в оренді у АГЕНТА (інтернет-сайтах Агента), за електронною адресою в мережі Інтернет:

https://kvtok.com/

і/або доступна за запитом Покупця в точках продажу квитків;

1.2. "Принципал" - юридична особа, яка поручає Агенту від імені Принципала та/або Організатора за його рахунок надавати послуги з розповсюдження (між існуючими у Агента субагентами) та бронювання, оформлення та реалізації (безпосередньо Покупцям) Квитків на Заходи, якщо інше прямо не передбачено положеннями цієї Оферти;

1.3. "Агент" - ФОП Антонюк О.І., уповноважена особа на підставі укладених з Принципалами Договорів надавати послуги з розподілу, бронювання, оформлення та реалізації Квитків на різні Заходи;

1.4. "Покупець" - фізична або юридична особа (особи), якій Агентом на умовах, встановлених цією Офертою, надаються послуги з бронювання, оформлення та реалізації Квитків на Заходи;

1.5. "Захід" - культурно-розважальний захід, включаючи театральний виступ, циркове шоу, концерт в залі, клубі або на відкритій площі, виставку, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивні змагання, екскурсію, а також будь-яку іншу подію, відвідування якої можливе лише з пред'явленням спеціального документа - квитка;

1.6. "Квиток" - документ, який засвідчує право Покупця на відвідування Заходу і містить всю необхідну інформацію про Захід, виділений Покупцю місце на Заході (сектор, ряд та інше, а також засвідчує право проходу на Захід) і вартість послуг;

1.7. "Номінальна ціна квитка" - ціна відвідування Заходу, встановлена Принципалом для всіх Покупців;

1.8. "Система" - інформаційна система, призначена для оформлення та реалізації Квитків.

1.9. "Точка продажу" - офіс продажу Квитків, а також офіс продажу Квитків, який належить Агенту, або офіси продажу Квитків, які належать субагентам та партнерам Агента;

1.10. "Сервісний збір" - грошові кошти, стягувані з Покупця при реалізації йому Квитка з Системи Агента за надані Агентом послуги з інформаційної підтримки Покупця через сайт, а також через інші канали зв'язку, бронювання, оформлення та реалізації Квитків. Величина Сервісного збору для кожного Квитка визначається Агентом за згодою з Принципалом або Агентом самостійно у відсотковому відношенні до Номінально

1.11. «Замовлення» - один або кілька Квитків на одну Подію, обраних Покупцем (для Покупця) з Системи та об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером;

1.12. «Анулювання» - видалення Квитків з Замовлення з автоматичним перекладом їх у вільну продажу в Системі. Якщо Замовлення не оплачене, воно анулюється автоматично.

1.13. «Сертифікат» - документ, що підлягає обміну на квиток.

1.14. «Доставка» - комплексна послуга Агента з переміщення, перевезення та адресної доставки квитків отримувачу, що супроводжується інформуванням Замовника та відповідальністю за збереження відправлення.

                                                                                                  Стаття 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Оферта регулює умови та порядок продажу Квитків та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента та Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві здійснюється виключно на умовах цієї Оферти та лише у разі її повного та беззастережного прийняття. Часткове прийняття, а також прийняття на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Агента на запропонованих у цій Оферті умовах свідчить про укладення між ними договору.

2.3. З метою придбання квитків у Агента юридичні особи здійснюють їх оплату за згодою з Агентом будь-якими не забороненими законодавством України способами. У цьому випадку діють Правила цієї Оферти, якщо інше прямо не встановлено в відповідному договорі між Агентом та юридичною особою.

2.4. Агент має право в будь-який час вносити зміни до цієї Оферти, але у будь-якому випадку такі зміни публікуються та повідомляються до загального відома шляхом публікації на Інтернет-сайтах Агента за електронною адресою в мережі Інтернет: https://kvtok.com та / або в Точках продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту цієї Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.5. Умови цієї Оферти є чинними як для Покупців, що здійснюють оплату через Інтернет-сайти Агента: https://kvtok.com/, так і в Точках продажу, і не залежать від форми оплати.

                                                                                                  Стаття 3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцю послуг з бронювання, оформлення, реалізації та доставки (останнє за додаткову плату, стягується окрім Сервісного збору) Квитків на Заходи, в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою (далі за текстом - Послуги).

3.2. Відповідальним за якість наданих Послуг перед Покупцем є Агент.

3.3. Агент не несет ответственности за действия Принципала и (или) иных лиц, действующих от его имени и по его поручению либо от своего имени, но по поручению Принципала, в том числе в связи с реализацией такими лицами Билетов, а равно за организацию, сам факт проведения и содержание Мероприятия.

3.4. В соответствии с положениями Закона Украины «О защите персональных данных» № 2297-VI от 01.06.2010 г., Покупатель признает и соглашается с предоставлением Агенту своих персональных данных, а равно персональных данных третьих лиц, указанных Покупателем, которые получены Агентом в процессе оформления Билета (Заказа), а именно: фамилия, имя, пол, контактный номер телефона, город, адрес доставки (в случае предоставления услуг по доставке Билетов) и адрес электронной почты. Обработка персональных данных Покупателя осуществляется в соответствии с законодательством Украины. Покупатель дает Агенту право на обработку его персональных данных в связи с предоставлением Покупателю Услуг, обусловленных настоящей Офертой, в том числе в целях получения Покупателем рекламных сообщениях о Мероприятиях, билеты на которые реализуются Агентом. В связи с тем, что обработка персональных данных Покупателя осуществляется в связи с исполнением договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, согласие Покупателя на обработку его персональных данных не требуется. Срок использования предоставленных персональных данных - бессрочно.

Статья 4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

4.1. Принятие Покупателем положений настоящей Оферты осуществляется путем совершения им действий, указанных в соответствующем подпункте пункта 4.3. настоящей Оферты (акцепт Оферты). Совершение акцепта Покупателем настоящей Оферты производится добровольно и в полном объеме.

4.2. До совершения акцепта Оферты Покупатель должен быть уверен, что все условия настоящей Оферты ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме.

4.3. Акцепт настоящей Оферты Покупателем осуществляется равно в случае приобретения Билета посредством сети Интернет, по телефону или в Точке продаж путем последовательного совершения всех следующих действий: выбор Мероприятия, категории Билета, оформление Заказа, оплата Заказа в полном объеме.

4.4. Совершение всех действий, указанных в пункте 4.3. настоящей Оферты, означает полное и безоговорочное принятие Покупателем всех условий Оферты без каких-либо изъятий и (или) ограничений и равносильно заключению письменного договора (п.2 ст. 642 Гражданского Кодекса Украины).

Статья 5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

5.1. Покупатель имеет право совершить оплату Билетов любым из способов, предложенных Агентом, информация о которых находится на интернет-сайтах Агента: 

https://kvtok.com/

5.2. Платеж признается совершенным Покупателем в момент поступления денежных средств на расчетный счет Агента или в его кассу, или кассу его официальных представителей (в том числе субагентов).

5.3. В случае совершения платежа с помощью банковской карты Покупатель обязан использовать банковскую карту, выпущенную на имя Покупателя. Одновременно с этим Агент вправе потребовать предоставления Покупателем оригиналов документов, удостоверяющих личность Покупателя. Платеж не принимается, а Заказ аннулируется при нарушении Покупателем условий платежа, установленных законодательством Украины.

5.4. При соблюдении всех условий настоящей Оферты и после оплаты Заказ считается проданным и у Покупателя возникает право посетить Мероприятие на указанных в Билете условиях.

 

Статья 6. ДОСТАВКА БИЛЕТОВ

6.1. Передача билетов Покупателю осуществляется следующими способами на выбор Покупателя:

- на электронную почту покупателя Агентом отправляется письмо, во вложении которого находится бланк электронного билета с уникальным штрих-кодом, который необходимо распечатать. Указанный бланк Билета дает право Покупателю на посещение выбранного мероприятияи предъявляется на входе.

- доставка Билета курьерской службой за дополнительную оплату такой услуги.

 

Статья 7. АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

7.1 Аннуляция заказа Покупателя происходит в следующих случаях:

- отказ Покупателя от оформления Заказа;

- отсутствие оплаты в течение 15 минут после оформления Заказа при помощи услуги интернет-эквайринга;

- отсутствие оплаты в течение 1 (одних) суток после оформления Заказа при условии, что оплата должна быть произведена через терминал;

- при заказе курьерской доставки курьер не смог осуществить передачу Билетов Покупателю в связи с его отсутствием по указанному адресу.

 

Статья 8. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Возврат Номинальной цены Билета Покупателю осуществляется лишь в случае отмены Мероприятия или переноса сроков проведения Мероприятия (кроме случаев, когда перенос срока проведения был вынужденной мерой в связи с форс-мажорными обстоятельствами).

8.2. Возврат Сервисного сбора Агентом не производится, равно как не подлежит возврату стоимость доставки Билетов, если услуга по доставке была дополнительно заказана Покупателем.

8.3. Возврат денежных средств, внесенных Покупателем в качестве оплаты Номинальной цены Билета, в связи с тем, что Агент при реализации Билетов на Мероприятия действует от имени и за счет Принципала, осуществляется Принципалом самостоятельно либо лицом, им указанным, на условиях, установленных настоящей статьей.

8.4. Агент обязуется по требованию Покупателя предоставить ему информацию о лице, ответственном за возврат Номинальной цены Билета. В случае если указанное лицо Агенту неизвестно он обязуется по требованию Покупателя направить Принципалу соответствующее обращение с требованием указать ответственное за возврат Номинальной цены Билета лицо. В разумный срок после получения ответа от Принципала, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с указанного момента Агент обязан предоставить копию ответа Принципала Покупателю. Положения настоящего пункта не затрагивают право Покупателя самостоятельно обратиться к Принципалу за разъяснениями.

8.5. Покупатель подтверждает и соглашается с тем, что порядок и основания возврата Номинальной цены Билета, а также лицо, обязанное осуществлять такой возврат, до него доведены в полном объеме, ему известны и понятны.

 

Статья 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. Покупатель имеет право:

9.1.1. Самостоятельно из открытых источников наводить справки о стоимости Билетов на Мероприятия и размере Сервисного сбора, иных официальных билетных операторов и принимать решение о приобретении Билетов у Агента.

9.1.2. Получать информацию о правилах продажи Билетов, имеющихся категориях Билетов и иной информации в отношении Мероприятий, которой владеет Агент в рамках своих полномочий, с использованием Интернета, звонка Агенту и прочими способами, указанными на интернет-сайтах Агента:

https://kvtok.com/.

9.1.3. Выбирать способ оплаты Билета из предложенных Агентом на интернет-сайтах Агента: https://kvtok.com/

При этом Покупатель обязан самостоятельно ознакомиться с правилами пользования тем или иным способом платежа.

9.1.4. Направлять отзывы о работе Агента по контактам Агента.

9.2. Покупатель обязан:

9.2.1. Подробно ознакомиться со всеми правилами настоящей Оферты и принять их при совершении покупки Билета, а также все дополнительные правила, регулирующие отношения Сторон по настоящей Оферте.

9.2.2. При оформлении Заказа предоставить необходимую верную, точную и полную информацию о Покупателе. Покупатель несет ответственность за несовершеннолетних детей, в интересах которых он приобретает Билеты.

9.2.3. Покупатель признает, что он несет полную ответственность за данные, сообщаемые Агенту (его сотрудникам). Покупатель признает, что не имеет никаких претензий к Агенту и его сотрудникам за некорректно оформленный им самостоятельно Заказ, так как сам не удостоверился в его корректности. Агент не несет ответственности за отсутствие возможности предоставления Услуг и продажи Билетов на условиях, отличающихся от изложенных в настоящей Оферте.

9.2.4. Оплатить в полном объеме стоимость Услуг Агента.

9.2.5. Не размещать, не публиковать, не передавать и не распространять сообщения, которые могут носить преступный характер или причинить какой-либо вред Агенту, Принципалу, Организатору.

9.2.6. Не публиковать фото/изображение билета в интернете и социальных сетях.

9.3. Агент имеет право:

9.3.1. Требовать от Покупателя соблюдать все процедуры оформления и оплаты Заказа по правилам, изложенным в настоящей Оферте.

9.3.2. При отказе Покупателя принять настоящую Оферту на изложенных в ней условиях, отказать Покупателю в продаже ему Билета и оказании Услуг.

9.3.3. Агент не несет ответственности за неработоспособность каналов связи, с помощью которых Покупатель производит соединение с Агентом (его официальным представителем).

9.3.4. Производить модификацию любого программного обеспечения интернет-сайтов Агента:  https://kvtok.com
, приостанавливать работу программных средств, обеспечивающих функционирование интернет-сайтов, при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к интернет-сайтам.

9.3.5. Устанавливать и изменять тарифы на свои Услуги в одностороннем порядке и в любое время.

9.3.6. Включать в стоимость Заказа и взимать с Покупателя стоимость Сервисного сбора. Стоимость доставки Покупателем оплачивается отдельно.

9.3.7. Требовать от Покупателя полной оплаты Билета и Услуг перед тем, как произвести продажу и выдачу Билета на руки.

9.3.8. При несоблюдении Покупателем любого из пунктов Оферты отказать ему в дальнейшем от предоставления Услуг.

9.4. Агент обязан:

9.4.1. Предоставлять Покупателю необходимую информацию о конкретном Мероприятии.

9.4.2. Предоставить Покупателю инструкции для оформления/оплаты/получения Билета. Исчерпывающей информацией считается та информация, которую Агент публикует на интернет-сайтах Агента: https://kvtok.com/, и предоставляет в Точках продаж.

9.4.3. Не использовать персональные данные Покупателя для рассылки материалов, не имеющих отношения к услугам, которые предоставляются Агентом.

9.4.4. Не передавать персональные данные третьим лицам и не использовать в других целях.

 

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Агент не несет ответственность за перенос, замену или отмену Мероприятия. Агент не является обязанным лицом, а равно стороной по сделке, заключенной между Принципалом и Покупателем, в связи с приобретением последним Билета.

10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Украины и условий настоящей Оферты. Ответственность Агента в процессе оказания Услуг Покупателю ограничивается функцией организации и осуществления взаимодействия между Принципалом и Покупателем с целью реализации Билета, т.е. Услугами, оказываемыми непосредственно Агентом.

10.3. Агент не несет ответственности за несоответствие оказанных Принципалом услуг ожиданиям Покупателя и/или его субъективной оценке. Советы и рекомендации, предоставляемые Покупателю, не могут рассматриваться как гарантии.

10.4. Покупатель принимает на себя все возможные коммерческие риски, связанные с его действиями по допущению ошибок и неточностей в предоставленных им своих данных.

10.5. Агент не несет ответственности за любые убытки и моральный вред, понесенные Покупателем в результате ошибочного понимания или непонимания им информации о порядке оформления/оплаты Заказа, а также получения и использования Услуг.

10.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Оферте, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия, военные действия, забастовки, действия и решения государственных органов власти, сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях.

 

Статья 11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. Ни при каких обстоятельствах Агент, его сотрудники, директора, должностные лица или другие связанные стороны, спонсоры, посредники, представители, партнеры или любые другие лица, в том числе действующие от имени Агента, не несут ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие в результате продажи Билета или получения Услуг, а также в результате несанкционированного доступа к персональным данным Покупателя, включая упущенную выгоду.

11.2. Все претензии в связи с договором, заключенным на условиях настоящей Оферты, должны быть заявлены в письменном виде в течение десяти дней с даты их возникновения. По истечении указанного срока претензии рассматриваться Агентом не будут.

 

Статья 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Споры, возникающие при исполнении договора на условиях настоящей Оферты, разрешаются с соблюдением претензионного порядка. Претензия подается Агенту в письменном виде с приложением документов, обосновывающих предъявляемые требования, в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты возникновения причины спора. Поступившая претензия рассматривается Агентом в срок не более 10 (десяти) календарных дней.

12.2 При невозможности достижения согласия возникшие споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Агента.

12.3. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в Оферте, Стороны руководствуются законодательством Украины.

 

Статья 13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ОФЕРТЫ

13.1. Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее размещения на сайте Агента и действует бессрочно. Положения настоящего пункта распространяются и на дополнения (изменения) к настоящей Оферте.

Будь в курсі всіх подій!
Підпишись на дайджест подій від kvtok.com, дізнавайся першим про найкращі заходи у твоєму місті.
Або стеж за новинами у соціальних мережах