Публічна оферта

 

ДОГОВІР

на реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи (публічна оферта ФОП Фісюк М.С. )

Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ


  1. У цій Публічній оферті на реалізацію квитків на культурно-розважальні заходи (далі - "Оферта") наведені нижче терміни та визначення використовуються рівно в однині та множині, у наступних значеннях:

1.1. "Оферта" - ця Публічна оферта на реалізацію квитків на культурно-розважальні заходи (Публічна оферта ФОП Фісюк М.С.), опублікована на інтернет-сайтах, які належать та/або знаходяться в оренді у АГЕНТА (інтернет-сайтах Агента), за електронною адресою в мережі Інтернет:

https://kvtok.com/

і/або доступна за запитом Покупця в точках продажу квитків;

1.2. "Принципал" - юридична особа, яка поручає Агенту від імені Принципала та/або Організатора за його рахунок надавати послуги з розповсюдження (між існуючими у Агента субагентами) та бронювання, оформлення та реалізації (безпосередньо Покупцям) Квитків на Заходи, якщо інше прямо не передбачено положеннями цієї Оферти;

1.3. "Агент" - ФОП Фісюк М.С., уповноважена особа на підставі укладених з Принципалами Договорів надавати послуги з розподілу, бронювання, оформлення та реалізації Квитків на різні Заходи;

1.4. "Покупець" - фізична або юридична особа (особи), якій Агентом на умовах, встановлених цією Офертою, надаються послуги з бронювання, оформлення та реалізації Квитків на Заходи;

1.5. "Захід" - культурно-розважальний захід, включаючи театральний виступ, циркове шоу, концерт в залі, клубі або на відкритій площі, виставку, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивні змагання, екскурсію, а також будь-яку іншу подію, відвідування якої можливе лише з пред'явленням спеціального документа - квитка;

1.6. "Квиток" - документ, який засвідчує право Покупця на відвідування Заходу і містить всю необхідну інформацію про Захід, виділений Покупцю місце на Заході (сектор, ряд та інше, а також засвідчує право проходу на Захід) і вартість послуг;

1.7. "Номінальна ціна квитка" - ціна відвідування Заходу, встановлена Принципалом для всіх Покупців;

1.8. "Система" - інформаційна система, призначена для оформлення та реалізації Квитків.

1.9. "Точка продажу" - офіс продажу Квитків, а також офіс продажу Квитків, який належить Агенту, або офіси продажу Квитків, які належать субагентам та партнерам Агента;

1.10. "Сервісний збір" - грошові кошти, стягувані з Покупця при реалізації йому Квитка з Системи Агента за надані Агентом послуги з інформаційної підтримки Покупця через сайт, а також через інші канали зв'язку, бронювання, оформлення та реалізації Квитків. Величина Сервісного збору для кожного Квитка визначається Агентом за згодою з Принципалом або Агентом самостійно у відсотковому відношенні до Номінально

1.11. «Замовлення» - один або кілька Квитків на одну Подію, обраних Покупцем (для Покупця) з Системи та об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером;

1.12. «Анулювання» - видалення Квитків з Замовлення з автоматичним перекладом їх у вільну продажу в Системі. Якщо Замовлення не оплачене, воно анулюється автоматично.

1.13. «Сертифікат» - документ, що підлягає обміну на квиток.

1.14. «Доставка» - комплексна послуга Агента з переміщення, перевезення та адресної доставки квитків отримувачу, що супроводжується інформуванням Замовника та відповідальністю за збереження відправлення.

                                                                                                  Стаття 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Оферта регулює умови та порядок продажу Квитків та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента та Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві здійснюється виключно на умовах цієї Оферти та лише у разі її повного та беззастережного прийняття. Часткове прийняття, а також прийняття на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Агента на запропонованих у цій Оферті умовах свідчить про укладення між ними договору.

2.3. З метою придбання квитків у Агента юридичні особи здійснюють їх оплату за згодою з Агентом будь-якими не забороненими законодавством України способами. У цьому випадку діють Правила цієї Оферти, якщо інше прямо не встановлено в відповідному договорі між Агентом та юридичною особою.

2.4. Агент має право в будь-який час вносити зміни до цієї Оферти, але у будь-якому випадку такі зміни публікуються та повідомляються до загального відома шляхом публікації на Інтернет-сайтах Агента за електронною адресою в мережі Інтернет: https://kvtok.com та / або в Точках продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту цієї Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.5. Умови цієї Оферти є чинними як для Покупців, що здійснюють оплату через Інтернет-сайти Агента: https://kvtok.com/, так і в Точках продажу, і не залежать від форми оплати.

                                                                                                  Стаття 3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцю послуг з бронювання, оформлення, реалізації та доставки (останнє за додаткову плату, стягується окрім Сервісного збору) Квитків на Заходи, в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою (далі за текстом - Послуги).

3.2. Відповідальним за якість наданих Послуг перед Покупцем є Агент.

3.3. Агент не несе відповідальності за дії Принципала і (або) інших осіб, що діють від його імені та за його дорученням або власним іменем, але за дорученням Принципала, включаючи реалізацію такими особами Квитків, а також за організацію, сам факт проведення і зміст Події.

3.4. Відповідно до положень Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010 р., Покупець визнає та погоджується з наданням Агенту своїх персональних даних, а також персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у випадку надання послуг з доставки Квитків) та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець надає Агенту право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцю Послуг, передбачених цією Офертою, зокрема для отримання Покупцем рекламних повідомлень про Події, квитки на які реалізуються Агентом. Оскільки обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних - безстроковий.

                                                                                                   Стаття 4. ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ


4.1. Прийняття Покупцем

положень цієї Оферти здійснюється шляхом вчинення ним дій, зазначених у відповідному підпункті пункту 4.3. цієї Оферти (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти здійснюється добровільно і в повному обсязі.

4.2. До вчинення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти зрозумілі йому і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється також у випадку придбання Квитка через Інтернет, за телефоном або в Точці продажу шляхом послідовного вчинення всіх наступних дій: вибір Події, категорії Квитка, оформлення Замовлення, оплата Замовлення в повному обсязі.

4.4. Вчинення всіх дій, зазначених у пункті 4.3. цієї Оферти, означає повне і безумовне прийняття Покупцем всіх умов Оферти без будь-яких винятків і (або) обмежень і рівносильне укладенню письмового договору (п.2 ст. 642 Господарського Кодексу України).

                                                                                                 Стаття 5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ


5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким з способів, запропонованих Агентом, інформація про які знаходиться на інтернет-сайтах Агента:

https://kvtok.com/

5.2. Оплата вважається здійсненою Покупцем в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента або до його каси, або каси його офіційних представників (включ

аючи субагентів).

5.3. У разі здійснення платежу за допомогою банківської картки Покупець зобов'язаний використовувати банківську картку, видану на ім'я Покупця. Одночасно з цим Агент має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що посвідчують особу Покупця. Платіж не приймається, а Замовлення анулюється у разі порушення Покупцем умов платежу, встановлених законодавством України.

5.4. З дотриманням всіх умов цієї Оферти і після оплати Замовлення вважається проданим, і у Покупця виникає право відвідати Подію на вказаних в Квитку умовах.

                                                                                                  Стаття 6. ДОСТАВКА КВИТКІВ


6.1. Передача квитків Покупцеві здійснюється наступними способами за вибором Покупця:

- на електронну пошту покупця Агентом відправляється лист, у вкладенні якого знаходиться бланк електронного квитка з унікальним штрих-кодом, який потрібно роздрукувати. Зазначений бланк Квитка дає право Покупцю на відвідання обраної події та пред'являється при вході.

- доставка Квитка кур'єрською службою за додаткову оплату такої послуги.

 

                                                                                                  Стаття 7. АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

7.1 Анулювання замовлення Покупця відбувається в наступних випадках:

- відмова Покупця від оформлення Замовлення;

- відсутність оплати протягом 15 хвилин після оформлення Замовлення за допомогою інтернет-еквайрингу;

- відсутність оплати протягом 1 (одних) доби після оформлення Замовлення в разі, коли оплата повинна бути здійснена через термінал;

- при замовленні кур'єрської доставки, кур'єр не зміг передати Квитки Покупцю через його відсутність за вказаною адресою.

                                                                                                  Стаття 8. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ


8.1. Повернення Номінальної ціни Квитка Покупцеві здійснюється лише у разі скасування Події або перенесення термінів проведення Події (за винятком випадків, коли перенесення терміну проведення було непримусовою заходом у зв'язку з форс-мажорними обставинами).

8.2. Повернення Сервісного збору Агентом не здійснюється, а також не підлягає поверненню вартість доставки Квитків, якщо послуга доставки була додатково замовлена Покупцем.

8.3. Повернення грошових коштів, внесених Покупцем як оплата Номінальної ціни Квитка, у зв'язку з тим, що Агент при реалізації Квитків на Події діє від імені і за рахунок Принципала, здійснюється Принципалом самостійно або особою, ним вказаною, на умовах, встановлених цією статтею.

8.4. Агент зобов'язу

ється за вимогою Покупця надати йому інформацію про особу, відповідальну за повернення Номінальної ціни Квитка. У разі, якщо зазначена особа Агенту невідома, він зобов'язується за вимогою Покупця направити Принципалу відповідне звернення з вимогою вказати особу, відповідальну за повернення Номінальної ціни Квитка. У розумний строк після отримання відповіді від Принципала, але в будь-якому випадку не пізніше 10 (десяти) робочих днів з вказаного моменту Агент зобов'язаний надати копію відповіді Принципала Покупцеві. Положення цього пункту не стосуються права Покупця самостійно звернутися до Принципала за поясненнями.

8.5. Покупець підтверджує і згоден з тим, що порядок і підстави повернення Номінальної ціни Квитка, а також особа, зобов'язана здійснювати таке повернення, перед ним доведені в повному обсязі, він знає і розуміє.

 

                                                                                                Стаття 9. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Покупець має право:

9.1.1. Самостійно з відкритих джерел отримувати інформацію про вартість Квитків на Заходи та розмір Сервісного збору, інших офіційних білетних операторів і приймати рішення про придбання Квитків у Агента.

9.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявні категорії Квитків та іншу інформацію щодо Заходів, якою володіє Агент у межах своїх повноважень, з використанням Інтернету, дзвінка Агенту та іншими способами, зазначеними на інтернет-сайтах Агента: https://kvtok.com/.

9.1.3. Обирати спосіб оплати Квитка з пропозицій, що надаються Агентом на інтернет-сайтах Агента: https://kvtok.com/.

При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами використання певного способу оплати.

9.1.4. Надсилати відгуки про роботу Агента за контактами Агента.

9.2. Покупець зобов'язаний:

9.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами цієї Оферти і прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всіма додатковими правилами, що регулюють відносини Сторін за цією Офертою.

9.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про Покупця. Покупець несе відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він придбаває Квитки.

9.2.3. Покупець визнає, що він несе повну від

повідальність за дані, які повідомляються Агенту (його працівникам). Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента і його працівників щодо некоректно оформленого ним самостійно Замовлення, так як він сам не переконався в його коректності. Агент не несе відповідальності за відсутність можливості надання послуг і продажу Квитків на умовах, відмінних від викладених у цій Оферті.

9.2.4. Оплатити повну вартість послуг Агента.

9.2.5. Не розміщувати, не публікувати, не передавати і не поширювати повідомлення, які можуть мати злочинний характер або завдати будь-якої шкоди Агенту, Принципалу, Організатору.

9.2.6. Не публікувати фото/зображення квитка в інтернеті та соціальних мережах.

9.3. Агент має право:

9.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всіх процедур оформлення та оплати Замовлення згідно правил, викладених у цій Оферті.

9.3.2. У разі відмови Покупця прийняти цю Оферту за умовами, зазначеними в ній, відмовити Покупцю в продажу йому Квитка та наданні послуг.

9.3.3. Агент не несе відповідальності за нероботоздатність каналів зв'язку, за допомогою яких Покупець здійснює зв'язок з Агентом (його офіційним представником).

9.3.4. Виконувати модифікацію будь-якого програмного забезпечення інтернет-сайтів Агента: https://kvtok.com, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування інтернет-сайтів, у разі виявлення значних не

справностей, помилок і збоїв, а також для проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до інтернет-сайтів.

9.3.5. Встановлювати та змінювати тарифи на свої послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

9.3.6. Включати до вартості Замовлення і стягувати з Покупця вартість Сервісного збору. Вартість доставки Покупцем оплачується окремо.

9.3.7. Вимагати від Покупця повної оплати Квитка та послуг перед тим, як здійснити продаж та видачу Квитка на руки.

9.3.8. У разі невиконання Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому у подальшому в наданні послуг.

9.4. Агент зобов'язаний:

9.4.1. Надавати Покупцеві необхідну інформацію про конкретну Подію.

9.4.2. Надати Покупцеві інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на інтернет-сайтах Агента: https://kvtok.com/, та надає в Точках продажу.

9.4.3. Не використовувати персональні дані Покупця для розсилки матеріалів, які не мають відношення до послуг, які надаються Агентом.

9.4.4. Не передавати персональні дані третім особам та не використовувати їх в інших цілях.

 

                                                                                               Стаття 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Агент не несе відповідальності за перенесення, заміну або скасування Заходу. Агент не є стороною, а також не несе обов'язки за угодою, укладеною між Принципалом та Покупцем щодо придбання Білета останнім.

10.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань згідно з Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти. Відповідальність Агента в процесі надання Послуг Покупцю обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом та Покупцем з метою реалізації Білета, тобто Послугами, наданими безпосередньо Агентом.

10.3. Агент не несе відповідальності за несумісність послуг, наданих Принципалом, з очікуваннями Покупця та/або його суб'єктивною оцінкою. Рекомендації та поради, що надаються Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.

10.4. Покупець несе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями, які призводять до помилок та неточностей у наданих ним особистих даних.

10.5. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, завдані Покупцю в результаті помилкового розуміння або незрозуміння інформації щодо порядку оформлення/оплати Замовлення, а також отримання та використання Послуг.

10.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне а

бо часткове невиконання своїх зобов'язань за Офертою у разі, коли таке невиконання було наслідком непереборних обставин, тобто надзвичайних і непередбачуваних обставин за даних умов. До непереборних обставин, зокрема, відносяться: стихійні лиха, воєнні дії, страйки, дії та рішення державних органів влади, виникнення збоїв у телекомунікаційних та енергетичних мережах.                                                                                                Стаття 11. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


11.1. Ні при яких обставинах Агент, його працівники, директори, посадові особи або інші пов'язані сторони, спонсори, посередники, представники, партнери або будь-які інші особи, в тому числі діючі від імені Агента, не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, виниклі в результаті продажу Білета або надання Послуг, а також внаслідок несанкціонованого доступу до особистих даних Покупця, включаючи упущену вигоду.

11.2. Всі претензії, пов'язані з договором, укладеним за умовами цієї Оферти, повинні бути подані у письмовій формі протягом десяти днів з дати їх виникнення. Претензії, подані після цього терміну, не розглядаються Агентом.                                                                                               Стаття 12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


12.1. Спори, що виникають у процесі виконання договору за умовами цієї Оферти, вирішуються з дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту у письмовій формі з додаванням документів,

що обґрунтовують висунуті вимоги, у строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Отримана претензія розглядається Агентом протягом строку не більше 10 (десяти) календарних днів.

12.2. У випадку неможливості досягнення згоди, виниклі спори підлягають розгляду в суді за місцезнаходженням Агента.

12.3. З усіх інших питань, що не передбачені Офертою, Сторони керуються законодавством України.                                                                                             Стаття 13. ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ОФЕРТИ


13.1. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферти.

Будь в курсі всіх подій!
Підпишись на дайджест подій від kvtok.com, дізнавайся першим про найкращі заходи у твоєму місті.
Або стеж за новинами у соціальних мережах